HƯỚNG DẪN SEO WEBSITE BẰNG LIKESEO.ORG

 Các bạn truy cập vào http://likeseo.org/ website là website tổng hợp những Tool cần thiết nhất dành cho SEOer chuyên nghiệp

 

STT

55 CÔNG CỤ

CHỨC NĂNG

HƯỚNG DẪN

1

Article-Rewriter

Article Rewriter

Tự động đảo nội dung bằng cách tự thay đổi bằng các từ, cụm từ đồng nghĩa (Hiện chưa có tiếng việt)

B1: Click vào biểu tượng Article Rewriter

B2:  Paste 1 câu, 1 đoạn hay cả bài viết vào ô trống.

B3:  Ấn “Submit”

Ví dụ:

Gõ câu: I am a doctor

“Submit” sẽ ra:

I am a health practitioner

hoặc:

I am a medical doctor…

2

 Plagiarism-Checker

Plagiarism Checker

Công cụ tìm kiếm nội dung trùng lặp trên google; xem nội dung của bạn có bao nhiêu % trùng với các bài viết khác

B1: Click vào biểu tượng Plagiarism Checker

B2: Copy và paste nội dung cần kiểm tra vào ô trống.

B3: Click Check for Plagiarism

B4: Đợi giây lát và đọc kết quả

Chú ý: Tối đa là 1000 từ cho mỗi lần kiểm tra.

Kết quả cho thấy:

+ % nội dung là duy nhất ( Unique Content của bài.)

+ Câu văn nào đã tồn tại (Already Exists)

+ Câu văn nào mới (good)

3

Backlink-Maker 

Backlink Maker

Công cụ tạo backlink bằng cách đăng ký vào các công cụ đo lường; nó sẽ lưu cahe website của bạn và hiển nhiên đó là một backlink

 

B1: Click vào biểu tượng Backlink Maker

B2: Nhập tên miền vào ô trống

B3: Click Submit

Sau đó hiển thị danh sách các trang chứa backlink và chờ nó chạy.

4

 HTML-Compressor

HTML Compressor

Công  cụ nén và tối ưu hóa File html giúp website load nhanh hơn và tăng điểm SEO

 

B1: Click vào biểu tượng HTML Compressor

B2: Nhập 1 mã HTML hoặc tải lên file chứa nhiều mã HTML cần nén. (Giới hạn kích thước 2MB/file)

B3: Click Submit hoặc Click Compress File nếu tải file lên.

5

 JS-Minifier

JS Minifier

Công  cụ nén và tối ưu hóa File JS giúp website load nhanh hơn và tăng điểm SEO

 

B1: Click vào biểu tượng của JS Minifier.

B2: Nhập mã JS hoặc tải lên file chứa nhiều mã JS cần nén. (Giới hạn kích thước 2MB/file)

B3: Click Submit hoặc Click Compress File nếu tải file lên.

6

 CSS-Minifier

CSS Minifier

Công  cụ nén và tối ưu hóa File CSS giúp website load nhanh hơn và tăng điểm SEO

 

B1: Click vào biểu tượng CSS Minifier

B2: Nhập mã CSS  hoặc tải lên file chứa nhiều mã CSS cần nén. (Giới hạn kích thước 2MB/file)

B3: Click Submit hoặc Click Compress File nếu tải file lên.

7

 Image-Optimizer

Image Optimizer

Công cụ nén File ảnh để tối ưu hóa theo ảnh theo chuẩn Google. Giúp website load nhanh hơn và tăng điểm SEO

B1: Click vào biểu tượng Image Optimizer.

B2: Chọn file ảnh cần nén để tải lên (Giới hạn kích thước: 2MB cho mỗi tập tin | Hỗ trợ định dạng: JPEG & PNG)

B3: Click Compress File

 Add Another Image File: Nếu muốn them file ảnh khác.

8

XML-Sitemap-Generat 

XML Sitemap Generator

Công cụ tạo Sitemap cho website – Không giới hạn số lượng trang

B1: Click vào biểu tượng XML Sitemap Generator

B2: Thực hiện:

+ Nhập tên miền tại ô: Enter a domain name

+ Chọn ngày sửa đổi: Modified date

+ Chọn thay đổi tần số: Change frequency

+ Điền số trang vào ô: How many pages do I need to crawl?

B3: Click vào Generate Sitemap

9

Backlink-Checker 

Backlink Checker

Kiểm tra số lượng backlink (Tính theo tên miền) trỏ về website của bạn

B1: Click vào biểu tượng Backlink Checker

B2: Nhập URL cần kiểm tra vào ô trống

B3: Click Submit

Kết quả sẽ hiển thị tên miền của website và số lượng backlink

10

Alexa-Rank-Checker 

Alexa Rank Checker

Công cụ kiểm tra rank alexa của website

B1: Click vào biểu tượng Alexa Rank Checker

B2: Nhập URL cần kiểm tra

B3: Click Submit

Kết quả hiển thị:

+ Thứ hạng của website trên toàn cầu

+ Phổ biến ở đâu

+ Xếp hạng trong khu vực

+ Số lượng backlink

11

 Robots.txt-Generator

Robots.txt Generator

Công cụ tạo File robot

B1: Click vào biểu tượng Robots.txt Generator

B2: Tùy chọn cài đặt để tạo File robot.

B3: Click vào Creat Robots.txt

12

  Link-Analyzer

Link Analyzer

Công cụ phân tích các liên kết trên 1 trang tại 1 thời điểm. Kết quả sẽ hiển thị tất cả các liên kết nội bộ, liên kết bên ngoài

B1: Click vào biểu tượng Link Analyzer

B2: Nhập URL cần phân tích Link

B3: Click Submit

13

 PageRank-Checker 

PageRank Checker

Công cụ kiểm tra PageRank của một hay nhiều URL bất kỳ

B1: Click vào biểu tượng PageRank Checker

B2: Nhập các URL muốn kiểm tra vào khung ( Nhập tối đa 100 URL, mỗi dòng là 1 URL)

B3: Click Get Page Ranks

14

  My-IP-Address

My IP Address

Kiểm tra địa chỉ IP: thành phố, khu vực, quốc gia, nhà cung cấp dịch vụ Internet, kinh độ, vĩ độ

Chỉ cần Click vào biểu tượng My IP Address là cho ra kết quả.

15

  Keyword-Density-Checker

Keyword Density Checker

Công cụ kiểm tra mật độ từ khóa trên 1 trang bất kỳ. Tức là chỉ ra tỉ lệ từ khóa hay một cụm từ khóa được lặp trên một trang so với tổng số từ trên một trang

( Hiện chưa hỗ trợ tiếng Việt)

B1: Click vào biểu tượng của Keyword Density Checker

B2: Nhập 1 URL cần kiểm tra vào khung

B3: Click vào Submit

16

 Google-Malware-Checker 

Google Malware Checker

Kiểm tra và phát hiện Malware trong website, Cảnh báo trên Google về sự an toàn của Website.

B1: Click vào biểu tượng của Google Malware Checker

B2: Nhập 1 URL cần kiểm tra vào khung

B3: Click vào Submit

17

 Domain-Age-Checker

Domain Age Checker

Công cụ giúp kiểm tra chính xác tuổi đời của tên miền. Hiển thị thời gian bắt đầu đăng ký sử dụng, thời gian cập nhật mới nhất và thời gian hết hạn của tên miền.

B1: Click vào biểu tượng của Domain Age Checker

B2: Nhập 1 URL cần kiểm tra vào khung

B3: click vào Get Domain Age

18

 Whois-Checker

Whois Checker

Công cụ tra cứu cơ sở dữ liệu, thông tin chủ sở hữu tên miền

B1: Click vào biểu tượng của Whois Checker

B2: Nhập 1 URL cần kiểm tra vào khung

B3: Click vào Get WHOIS data

19

 Domain-into-IP  

Domain into IP

Công cụ tra cứu địa chỉ IP của tên miền. Cung cấp thông tin về quốc gia, nhà cung cấp dịch vụ internet

B1: Click vào biểu tượng của Domain into IP

B2: Nhập 1 URL cần kiểm tra vào khung

B3: Click vào Submit

20

 Dmoz-Listing-Checker

Dmoz Listing Checker

Công cụ này để kiểm tra DMOZ của một trang web. Kiểm tra và cho biết trang web được liệt kê trong thư mục DMOZ hay không?

B1: Click vào biểu tượng của Dmoz Listing Checker

B2:  Nhập URL trang web cần kiểm tra. (Nhập tối đa 100 URL và mỗi dòng là 1 URL)

B3: Click vào Submit

21

URL-Rewriting-Tool 

URL Rewriting Tool

 

Công cụ viết URL bài viết chuẩn Seo,  tối ưu hóa URL giúp cho Google index dễ dàng hơn.

B1: Click vào biểu tượng của URL Rewriting Tool

B2: Nhập 1 URL cần kiểm tra vào khung

B3: Click vào Submit

22

 

 www-Redirect-Checker 

www Redirect Checker

 

Công cụ kiểm tra kỹ thuật chuyển hướng trang web. Cho biết tình trạng trang web có chuyển hướng hay không?

B1: Click vào biểu tượng của www Redirect Checker

B2: Nhập 1 URL cần kiểm tra vào khung

B3: Click vào Submit

23

 

 Mozrank-Checker 

Mozrank Checker

 

Công cụ kiểm tra, phân tích mức độ phổ biến (Mozrank)  của trang web. Hiển thị thứ hạng của 1 trang và thứ hạng website trên kết quả tìm kiếm.

B1: Click vào biểu tượng của Mozrank Checker

B2: Nhập 1 URL cần kiểm tra vào khung

B3: Click vào Submit

24

URL-Encoder-Decoder 

URL Encoder / Decoder

Công cụ mã hóa/ giải mã URL. Hiển thị nội dung dưới cả 2 dạng mã hóa và giải mã.

B1: Click vào biểu tượng của URL Encoder / Decoder

B2: Nhập URL hoặc văn bản cần mã hóa / giải mã vào khung

B3: Click vào Submit

25

Server-Status-Checker

Server Status Checker

Công cụ kiểm tra tình trạng của mỗi máy chủ trên web: Số lượng mã HTTP, thời gian đáp ứng và trạng thái

B1: Click vào biểu tượng của Server Status Checker

B2: Nhập URL cần kiểm tra vào khung (Nhập tối đa 100 URL. Mỗi URL phải được đặt trên dòng riêng biệt)

B3: Click vào Submit

26

Webpage-Screen-Resolution-Simulator

Webpage Screen Resolution Simulator

Mô phỏng trang web của bạn ở độ phân giải màn hình khác nhau.

B1:  Click vào biểu tượng của Webpage Screen Resolution Simulator

B2: Nhập URL cần kiểm tra vào khung và chọn độ phân giải màn hình.

 B3: Click Check

27

  Page-Size-Checker

Page Size Checker

Công cụ kiểm tra tốc độ của 1 trang web. Kết quả sẽ hiển thị kích thước của trang web của bạn trong cả Bytes và trong Kilo Bytes (Kb). Giúp cải thiện tốc độ nhanh hơn

B1:  Click vào biểu tượng của Page Size Checker

B2: Nhập 1 URL cần kiểm tra vào khung

B3: Click Submit

28

Reverse-IP-Domain-Checker 

Reverse IP Domain Checker

Công cụ kiểm tra kiểm tra địa chỉ IP của bạn và hiển thị các liên kết của các trang web khác mà chia sẻ địa chỉ IP của bạn. Để kiểm tra các trang web mà được chia sẻ IP có độc hại hay không?

B1:  Click vào biểu tượng của Reverse IP Domain Checker

B2: Nhập 1địa chỉ trang web (URL) cần kiểm tra vào khung

B3: Click Submit

29

 Blacklist-Lookup

 Blacklist Lookup

Kiểm tra URL hoặc IP có được liệt kê trong danh sách đen, thư rác, spam hay không?

B1:  Click vào biểu tượng của Blacklist Lookup

B2: Nhập 1địa chỉ trang web (URL) cần kiểm tra vào khung

B3: Click Submit

30

  AVG-Antivirus-Checker

AVG Antivirus Checker

Kiểm tra phần mềm AVG chống virut tại 1 trang web bất kỳ. Thông báo mức độ an toàn của trang web.

B1:  Click vào biểu tượng của AVG Antivirus Checker

B2: Nhập 1 hoặc nhiều địa chỉ trang web (URL) cần kiểm tra vào khung (Nhập tối đa 20 URL, mỗi dòng là 1 URL)

B3: Click Submit

31

 Link-Price-Calculator

Link Price Calculator

Công cụ xác định số tiền ước lượng cần phải trả mỗi tháng cho một liên kết văn bản (quảng cáo) trên URL bất kỳ.

Dựa trên đánh giá về Alexa xếp hạng, tuổi của các trang web, backlinks...

B1:  Click vào biểu tượng của Link Price Calculator

B2: Nhập 1 hoặc nhiều địa chỉ trang web (URL) cần kiểm tra vào khung. (Nhập tối đa 100 URL, mỗi dòng là 1 URL)

 

B3: Click Submit

32

Webpage-Screen-Resolution-Simulator

Website Screenshot Generator

Chụp ảnh màn hình trang web

B1:  Click vào biểu tượng của Website Screenshot Generator

 

B2: Nhập địa chỉ trang web (URL) cần chụp.

B3: Click Submit và lưu ảnh lại ( Save the Sceenshot) nếu muốn.

33

Domain-Hosting-Checker

Domain Hosting Checker

Công cụ kiểm tra thông tin máy chủ của trang web bất kỳ. Hiển thị địa chỉ IP, tên máy chủ

B1:  Click vào biểu tượng của Domain Hosting Checker

 

B2: Nhập 1 địa chỉ trang web (URL) cần kiểm tra

B3: Click Submit.

34

 Get-Source-Code-of

Get Source Code of Webpage

Xem mã nguồn HTML của một trang web bất kỳ.

B1:  Click vào biểu tượng của Get Source Code of Webpage

B2: Nhập 1 địa chỉ trang web (URL) cần kiểm tra

B3: Click Get Source Code

35

Google-Index-Checker

Google Index Checker

Kiểm tra nhanh chóng xem có bao nhiêu trang web mà Google có thể thu thập thông tin

B1:  Click vào biểu tượng của Google Index Checker

B2: Nhập 1 địa chỉ trang web (URL) cần kiểm tra

B3: Click Submit.

36

Website-Links-Count-Checker

Website Links Count Checker

Công cụ kiểm tra  có bao nhiêu liên kết trên một trang web. Hiển thị số liên kết nội bộ và liên kết ngoại.

B1:  Click vào biểu tượng của Website Links Count Checker

B2: Nhập 1 địa chỉ trang web (URL) cần kiểm tra

B3: Click Submit

37

 Class-C-Ip-Checker

Class C Ip Checker

Công cụ kiểm tra các địa chỉ IP và các khối lớp C

B1:  Click vào biểu tượng của Class C Ip Checker

B2: Nhập địa chỉ website cần kiểm tra (Domain) (Nhập tối đa 40 tên miền. Mỗi tên miền phải được đặt trên dòng riêng biệt)

B3: Click Submit

38

 Online-Md5-Generator

Online Md5 Generator 

Công cụ tạo ra các hash MD5 trực tuyến.

B1:  Click vào biểu tượng của Online Md5 Generator

B2: Nhập nội dung cần tạo hash MD5

B3: Click Submit

39

 Page-Speed-Checker

Page Speed Checker

Công cụ kiểm tra và phân tích tốc độ trang và theo dõi lịch sử hiệu suất web cho trang web. Giúp cải thiện tốc độ trang.

Hiển thị thời gian Load cho từng liên kết: Liên kết CSS, Liên kết script, Liên kết hình ảnh, Liên kết tài nguyên khác.

B1:  Click vào biểu tượng của Page Speed Checker

B2: Nhập 1 địa chỉ trang web (URL) cần kiểm tra

B3: Click Submit

40

 Code-to-Text-Ratio-Checker

Code to Text Ratio Checker

Công cụ tính toán tỷ lệ phần trăm của các văn bản trong một trang web.

Tỷ lệ văn bản thực tế so với tổng HTML.

B1:  Click vào biểu tượng của Code to Text Ratio Checker

B2: Nhập 1 địa chỉ trang web (URL) cần kiểm tra

B3: Click Submit

41

 Find-DNS-records

Find DNS records 

Công cụ giúp xem tất cả các loại hệ thống tên miền (DNS) bất kỳ ngay cả khi bạn không phải là quản trị viên máy chủ.

B1:  Click vào biểu tượng của Find DNS records

B2: Nhập 1 địa chỉ trang web (URL) cần kiểm tra

B3: Click Submit

42

 What-is-my-Browser

What is my Browser 

Cung cấp thông tin về trình duyệt của bạn.

Chỉ cần Click vào biểu tượng của What is my Browser.

43

Email-Privacy

Email Privacy 

Tìm kiếm tài khoản email bảo mật tại 1 trang web.

B1:  Click vào biểu tượng của Email Privacy

B2: Nhập 1 địa chỉ trang web (URL) cần kiểm tra

B3: Click Submit

44

Google-Cache-Checker

Google Cache Checker

Công cụ cho phép bạn kiểm tra bản cache (lịch sử) lần sửa đổi nội dung trang web gần nhất.

B1:  Click vào biểu tượng của Google Cache Checker

B2: Nhập các liên kết (Links) cần kiểm tra. (Nhập đến 20 Liên kết. Mỗi liên kết phải được đặt trên dòng riêng biệt)

B3: Click Submit

45

 Broken-Links-Finder 

Broken Links Finder 

Công cụ tìm kiếm và kiểm tra các liên kết hỏng trên website. Hiển thị trạng thái của các liên kết nội bộ và liên kết ngoại.

B1:  Click vào biểu tượng của Broken Links Finder

B2: Nhập 1 địa chỉ trang web (URL) cần kiểm tra

B3: Click Submit

46

 Search-Engine-Spider-Simulator

Search Engine Spider Simulator 

Công cụ mô phỏng cách Google "đọc" một trang web như thế nào. Hiển thị nội dung các thẻ meta, thẻ H1-H4, Các liên kết lập chỉ mục, mã nguồn.

B1:  Click vào biểu tượng của Search Engine Spider Simulator

B2: Nhập 1 địa chỉ trang web (URL) cần kiểm tra

B3: Click Submit

47

 Keywords-Suggestion-Tool

Keywords Suggestion Tool 

Công cụ tìm kiếm và gợi ý các từ khóa liên quan đến từ khóa của bạn.

B1:  Click vào biểu tượng của Keywords Suggestion Tool

B2: Nhập từ khóa cần kiểm tra

B3: Click Submit

48

Domain-Authority-Checker

Domain Authority Checker

Công cụ kiểm tra Authority miền ( Max = 100). Sử dụng hàng loạt Moz DA & PA kiểm tra để xác định khả năng một tên miền xếp hạng tốt trong kết quả công cụ tìm kiếm.

B1:  Click vào biểu tượng của Domain Authority Checker

B2: Nhập liên kết (Links) cần kiểm tra. (Nhập tối đa 20 Liên kết. Mỗi liên kết phải được đặt trên dòng riêng biệt)

B3: Click Submit

49

Page-Authority-Checker

Page Authority Checker

Công cụ kiểm tra Authority trang ( Max = 100). Sử dụng hàng loạt Moz DA & PA kiểm tra để xác định sức mạnh của các trang cụ thể để xếp hạng tốt trong kết quả công cụ tìm kiếm.

B1:  Click vào biểu tượng của Page Authority Checker

B2: Nhập liên kết (Links) cần kiểm tra. (Nhập tối đa 20 Liên kết. Mỗi liên kết phải được đặt trên dòng riêng biệt)

B3: Click Submit

50

 Google-Index-Checker

Pagespeed Insights Checker

Công cụ kiểm tra và đo lường chi tiết tốc độ, hiệu suất của 1 trang. Cho biết điểm tốc độ trang, cơ cấu mã phân tích trang và gợi ý cách để tối ưu hóa trang, cải thiện tốc độ nhanh hơn.

B1:  Click vào biểu tượng của Pagespeed Insights Checker

B2: Nhập 1 địa chỉ trang web (URL) cần kiểm tra

B3: Click Submit

51

 Meta-Tag-Generator

Meta Tag Generator

Công cụ tạo tiêu đề và thẻ Meta chuẩn Seo giúp đạt thứ hạng cao trong công cụ tìm kiếm.

B1:  Click vào biểu tượng của Meta Tag Generator.

B2: Tùy chọn các cài đặt hiển thị trên màn hình để tạo Meta Tag.

 B3: Click Generate Meta Tag.

52

Meta-Tags-Analyzer 

Meta Tags Analyzer

Công cụ phân tích Meta Tags để kiểm tra sự phù hợp của các thẻ meta. Phân tích về: URL trang, Tiêu đề meta, Mô tả meta, meta Keywords.

(Chưa hỗ trợ tiếng Việt)

B1:  Click vào biểu tượng của Meta Tags Analyzer.

B2: Nhập địa chỉ trang web cần phân tích. (Domain)

 B3: Click Submit

53

Word-Counter

Word Counter

Công cụ đếm số từ và ký tự trong 1 đoạn hay cả bài viết bất kỳ.

B1:  Click vào biểu tượng của Word Counter.

B2: Nhập nội dung cần kiểm tra.

B3: Click Count  Words, hiển thị ngay kết quả.

54

Online-Ping-Website-Tool

Online Ping Website Tool

Index nội dung mới nhanh chóng. Công cụ kiểm tra thời gian tải của trang web hoặc blog của bạn.

Ping trang web và cho thấy kết quả bao nhiêu thời gian để xem trang web của bạn từ một địa chỉ IP.

B1:  Click vào biểu tượng của Online Ping Website Tool

B2:

+ Nhập địa chỉ blog của bạn (Enter your blog url)

+ Nhập tên blog của bạn (Enter your blog name)

+ Nhập cập nhật blog url của bạn (Enter your blog updated url)

+ Nhập url blog RSS feed của bạn (Enter your blog RSS feed url )

B3: Click Submit

55

 Keyword-Position-Checker

Keyword Position Checker

Công cụ kiểm tra vị trí các từ khóa trên xếp hạng của công cụ tìm kiếm Google và Yahoo.  Thông qua đó cho biết vị trí của trang web hoặc liên kết của bạn.

B1:  Click vào biểu tượng của Keyword Position Checker

B2:

+ Nhập tên miền

+ Nhập các từ khóa cần kiểm tra ( Mỗi dòng là 1 từ khóa)

+ Chọn giới hạn vị trí  muốn kiểm tra.

B3: Click Find Keyword Position

 

 

 

 

83549-OGU8P0-510

Contact

             

                      Hãy để chúng tôi hỗ trợ theo cách bạn muốn

Bất kể là Ngày hay Đêm dù Nắng hay Mưa, Chúng tôi luôn mong muốn khách hàng thuận tiện trong việc liên hệ với bộ phận hỗ trợ qua các kênh đa dạng với thời gian phản hồi nhanh nhất.

 
vietcombank bidv agribank

Chủ tài khoản: Trần Thị Mi
Ngân hàng: Vietcombank
Số Tài Khoản: 0491000086380
PGD Hồ Tùng Mậu – CN Thăng Long 

Chủ tài khoản: Trần Thị Mi
Ngân hàng: BIDV 
Số Tài Khoản: 2151 0001320052
Chi Nhánh Cầu Giấy 

Chủ tài khoản: Trần Thị Mi
Ngân hàng: Agibank
Số Tài Khoản: 1507 205 705 882
Chi Nhánh Cầu Giấy 

 

Thư viện ảnh

Liên hệ

Công ty Viking Việt Nam
Địa chỉ HN: P 708 Tòa nhà Trung Yên 1, KĐT Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN
Địa chỉ HCM: 56/245 Nguyễn Kiệm, P4, Q.Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
MST: 0104663097
Call: 0934.634.576
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.